Texts/Media

Sakernas hemliga liv/ Samtal mellan Nanna de Wilde och Elina Suoyrjö

Tidskriften Akvarellen/Text av Håkan Bull

Tidskriften Cora/Text av Julia Hjertén

omkonst, recension

Little Finger

Foam Magazine  Text: Camilla Larsson

Jenny *1910 †2006

Västmanlands läns museum  Publikation om Jenny *1910 †2006 går att beställa via länken

NT.se

Tidskriften Hjärnstorm